منابع ولتاژ بالا الکتروریسی

منابع ولتاژ بالای برای کاربرد در الکتروریسی به صورت جریان مستقیم یا dc هستند

منابع مخصوص الکتروریسی ساخت شرکت مگاولت در فرکانس مناسب برای ایجاد یکنواخت نانوالیاف و بدون آرک زدن کار می کنند