منابع ولتاژ بالای برای کاربرد در الکتروریسی به صورت جریان مستقیم یا dc هستند

منابع مخصوص الکتروریسی ساخت شرکت مگاولت در فرکانس مناسب برای ایجاد یکنواخت نانوالیاف و بدون آرک زدن کار می کنند