برخی از مشتریان ما :

شرکت شیمی تکنیک پارس

شرکت بسپار پلیمر

شرکت بهسازی صنایع فولاد

شرکت زرین همدان

شرکت برنا فناوران

شرکت دناکو

شرکت نیرو صنعت پارسیان

شرکت آرافن

شرکت آماج

شرکت فناور گستر هوشمند اتصال

شرکت رضوان تجهیز

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه خواجه نصیر طوسی

دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

دانشگاه فنی تهران

دانشگاه آزاد اسلامی دماوند

دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

دانشگاه شهید رجایی

دانشگاه شاهرود

دانشگاه امیر کبیر

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه گیلان

دانشگاه اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد

دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه تبریز

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد