شرکت مگاولت با تمرکز بر حوزه پلاسمای سرد و بهره گیری از متخصصین با سوابق پژوهش‌های متعدد در حوزه تخصصی مهندسی پلاسما می باشد.

انجام تمامی خدمات شامل طراحی و ساخت انواع سامانه های پلاسمایی جهت کاربرد های نظامی، صنعتی و آزمایشگاهی

طراحی و ساخت انواع منابع تغذیه ولتاژ بالا (سازنده تخصصی منابع ولتاژ بالا)

انجام همکاری در حوزه های پژوهشی پلاسما شامل پزشکی، کشاورزی ،صنایع غذایی و …